Έκτακτα Περιστατικά

Διακομιδές Ασθενών Επειγόντων Περιστατικών

Η Actionlife ambulance αναλαμβάνει κάθε είδους επείγον περιστατικό (άνευ συνοδείας γιατρού), με σκοπό να ελαχιστοποιεί τις αναμονές και να ανταποκρίνεται γρήγορα, άμεσα και με ασφάλεια στον πάσχοντα και στη μεταφορά του σε οποιοδήποτε ιατρικό κέντρο υγείας.